Línies bàsiques d'actuació

  • Impulsar els valors en defensa de les persones, la solidaritat, el civisme, la tolerància, el respecte a la diferència i el respecte al medi ambient.
  • Impulsar la participació de la infància i joventut en l'àmbit comunitari impulsant l'associacionisme infantil i juvenil.
  • Promocionar programes d'eduació no formal.
  • Programació d'activitats lúdico-educatives durants les vacances escolars.
  • Promoure el lleure alternatiu i no consumista.
  • Actuar en defensa dels drets de la infància i de la joventut.

 

 

Destacats
Activitats