Diagnòstic sobre l'abordatge de l'Abús Sexual Infantil (ASI) i recomanacions de millora

Dimarts, 8 de febrer de 2022 a les 09:00

Canovelles s’ha convertit en un dels dos municipis de tot Catalunya que compta amb un diagnòstic sobre l’abordatge de l’Abús Sexual Infantil (ASI). El document, elaborat per Save The Children, avalua la situació del municipi i ofereix recomanacions per fer de Canovelles un municipi segur i protector per a la infància.

El diagnòstic s’ha realitzat mitjançant l’avaluació de 9 estàndards de protecció: lideratge i cultura de protecció, rols i responsabilitats, prevenció de l’abús, detecció, report i resposta davant els casos, espais físics, professionals, empreses subcontractades i participacions infantil.

Segons el document, Canovelles ja compta amb alguns elements destacats en l’àmbit de la protecció a la infància: els centres educatius assumeixen responsabilitats en matèria de prevenció davant l’ASI, disposa de serveis i equipaments específics per a infants i adolescents, i disposa de prestacions econòmiques d’urgència social  destinades a garantir la igualtat d’oportunitats, entre d’altres. 

Destaquen aspectes com que a alguns centres educatius es fan sessions dirigides a l'alumnat en matèria d'educació afectivosexual i sobre drets de la infància, o que tant el Centre Obert Casa Nostra com Save the Children disposen d'un registre de casos en el qual s'anoten els episodis de violència o les situacions de risc detectades en els infants que atenen. No obstant això, el diagnòstic proposa recomanacions específiques de millora per lluitar contra l’ASI i garantir un entorn segur i protector per als infants i joves.

Darrera actualització: 11.07.2023 | 11:53