Accessibilitat

L'Ajuntament de Canovelles ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l'objectiu de garantir l'accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats fí­siques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d'accés, apropant així la comunicació municipal i l'ús de les noves tecnologies a la ciutadania.

Per dur a terme aquest objectiu, aplica la normativa estàndard WAI (Web Accessibility Iniciative) adoptada per la Unió Europea. La finalitat és que la majoria de les webs de www.canovelles.cat compleixin les pautes d'accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI (WCAG 2.1).

Això significa que tant una persona amb algun tipus de discapacitat, com qualsevol altra que es trobi en una circumstància que dificulti l'accés a la informació de la pàgina web, podrà accedir als continguts amb èxit.

Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons el cas. En tots els casos s'han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l'estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s'ha desenvolupat complint les recomanacions CSS2 del W3C. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Bústia de contacte

Si teniu algun problema per accedir als continguts del web, o per fer suggeriments de millora, podeu adreçar-vos als responsables mitjançant la bústia ajuntament@canovelles.cat
Darrera actualització: 16.02.2024 | 13:42
Darrera actualització: 16.02.2024 | 13:42