Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2024-2027

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2024-2027 es troba en procés d'elaboració. 

PAM 2019-2023

El PAM 2019-2023 contempla prop d’un centenar d’accions

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 és el full de ruta que marca les prioritats i les iniciatives que es volen dur a terme durant aquest mandat. En aquest cas, el PAM proposa un total de 98 accions diferents dividides en cinc grans eixos: Justícia i benestar social, Participació ciutadana, Promoció i dinamització social, Regeneració urbana i sostenibilitat, i Transparència i bon govern.

El PAM, que s’ha elaborat gràcies a l’esforç de l’equip de govern i a la feina transversal entre les diferents regidories, aplega algunes de les propostes ja incloses al programa electoral de l’equip de govern (programa realitzat amb aportacions de la ciutadania), accions considerades necessàries després dels primers sis mesos de mandat, i propostes que restaven per finalitzar de l’anterior legislatura.

Estat d'execució del PAM

A gener de 2023, l’estat d’execució del PAM 2019-2023 indica que s’han impulsat un 78,57% de les accions contemplades inicialment i que resten per dur a terme un 21,43%. En xifres absolutes:

  • S’han impulsat un total de 77 propostes
  • D’aquestes, 52 ja s’han realitzat i 25 estan sent desenvolupades. 
  • Resten per fer un total de 21 propostes

Cal tenir en compte que gran part del mandat 2019-2023 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19 i que, especialment durant els anys 2020 i 2021, el consistori ha impulsat polítiques i accions no incloses inicialment al PAM.

Podeu veure el detall de l'execució del PAM així com el rendiment de comptes publicat a l'Avui Canovelles