El municipi en xifres

En aquesta pàgina podeu trobar la informació per contextualitzar a la població canovellina i les seves circumstàncies de caire social (vivenda, treball, renta...) i tenir un coneixement més acurat del municipi de Canovelles perquè és una població dinàmica, és a dir, que canvia en el temps i l'espai.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Els tres conceptes més importants recollits en qualsevol estudi demogràfic són els naixements, les defuncions i les migracions, els quals de manera conjunta produeixen estabilitat i/o canvi poblacionals. Les dades demogràfiques que presentem són un estudi de la població de Canovelles realitzat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El document adjunt és un estudi demogràfic que va realitzar l'Observatori del Vallès Oriental amb dades de Canovelles l'any 2010.

Programa Hermes

Per consultar dades socioeconòmiques sobre el municipi, podeu accedir al Programa HERMES - Sistema d'Informació Socioeconòmica Local de la Diputació de Barcelona

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Darrera actualització: 20.10.2021 | 11:45
Darrera actualització: 20.10.2021 | 11:45