Consell d'Infants de Canovelles

El Consell d’Infants de Canovelles és un òrgan de participació que té per objectius promoure la participació dels infants, afavorir la convivència i la formació de persones compromeses, treballar hàbits i actituds dialogants, i facilitar l’aprenentatge dels mecanismes de representació i participació democràtica. 

Es preveu que l'òrgan estigui format per un grup de consellers, representants dels cursos de 5è i 6è de primària de les escoles de Canovelles. El Consell decidirà els temes a tractar, participarà en activitats i festes del municipi i farà propostes a l’Ajuntament per tal de millorar el poble. En representació dels infants de Canovelles, els membres del grup treballaran una temàtica i presentaran les conclusions a l’alcalde, qui haurà d’assumir el compromís de dur a terme i donar resposta als suggeriments i les propostes rebudes. El calendari de treball establert preveu una reunió mensual. 

El Consell d'Infants, s'ha creat el curs 2021-2022 i s'ha iniciat amb un grup motor on participen un total de 8 alumnes de cinquè, que seguiran representant els infants de Canovelles fins que acabin sisè. A partir del curs 2022-2023, s’incorporaran al grup els alumnes que aleshores cursin cinquè, completant de manera formal el Consell d’Infants de Canovelles. 

Cal destacar que la creació del Consell d’infants de Canovelles és una de les accions incloses al Pla d’Actuació Municipal (PAM) amb l’objectiu de fer participar els infants del municipi en la presa de decisions que afecten Canovelles per fer del municipi un poble adequat per a la infància.

Darrera actualització: 25.01.2024 | 11:56