Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) 2023-2026

Dissabte, 11 de juny de 2022 a les 07:00

El PLIA defineix les polítiques públiques que cal desenvolupar en l’àmbit de la infància i l’adolescència durant els anys 2023, 2024, 2025 i 2026. El document final s’estructura entorn de 4 reptes i 10 eixos estratègics. Marca 22 objectius a assolir i concreta 58 accions a desenvolupar.

Cal destacar que de les 58 accions incloses al pla, 14 són accions de continuïtat a iniciatives que actualment ja estan en marxa, 27 són accions que ja s'estan fent i cal reforçar o replantejar i 17 són accions noves.

El document, que s’ha elaborat partint dels resultats de la Diagnosi d’Infància i Adolescència, es regeix per quatre principis clau: establir com a punt de partida els Drets dels Infants i els Objectius de Desenvolupament Sostenible; garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats; promoure el benestar infantil i adolescent; i treballar de manera transversal i en xarxa.

Darrera actualització: 19.05.2023 | 19:30