Catàleg de serveis

 • Accés a nuclis de població

  Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés al terme municipal i entre els seus nuclis de població.

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

 • Parcs i jardins

  Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el terme municipal.

 • Pavimentació de vies públiques

  Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública. 

 • Canovelles, teva i neta Recollida de residus

  Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis (també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària).

 • Atenció de situacions de necessitat social d’urgència

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Acollida de persones nouvingudes

  Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i de la ciutat.

 • Centre de Formació d’Adults (CFA)

  Servei prestat per la Generalitat de Catalunya. S'encarrega de donar resposta educativa a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en la formació compensadora de dèficits educatius, tant pel que fa a perfeccionar les habilitats personals com en la millora dels coneixements i capacitats professionals, la comprensió de l'entorn i la dinàmica participativa en la societat. Aprenentatge al llarg de la vida.

 • Complex Esportiu Municipal Thalassa

  Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús d'aquest equipament lúdic. 

 • Organització i promoció de Festes populars

  Servei que s'encarrega de promocionar i organitzar el conjunt de festes tradicionals que tenen lloc al municipi amb l'objectiu de celebrar, al llarg de tot l'any, aquelles dates assenyalades per motius històrics, culturals, etc. 

 • Transport urbà

  Servei prestat per Autobusos Sagalés que s'encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les diferents àrees, barris o zones de Canovelles.

 • Transport interurbà

  Servei prestat per Autobusos Sagalés que s'encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les diferents àrees, barris o zones de Canovelles i entre diferents poblacions o municipis.

 • Promoció de la mobilitat sostenible

  Servei que s'encarrega d'habilitar i mantenir els espais públics per a l'aparcament regulat de vehicles tant de cotxes com de motos, promovent les pràctiques sostenibles entre la ciutadania. 

 • Regulació de la mobilitat

  Servei que s'encarrega de fer possible la mobilitat de les persones en el municipi, d'una manera segura i sostenible.

 • Sensibilització i informació ambiental

  Servei que s'encarrega de les tasques d'informació i divulgació  amb l'objectiu de potenciar la sensibilització de la població cap el respecte al medi ambient.

 • Cens d’animals de companyia

  Servei d’informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb animals de companyia per tal de fomentar la tinença responsable i la bona convivència entre persones i animals del municipi.

 • Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • Préstec de material divers

  Servei que s'encarrega de posar a l'abast de qui ho requereixi materials diversos, com ara, cadires, entarimats, sistemes audiovisuals, etc.

 • Mitjans de comunicació municipals

  Servei que s'encarrega d'informar a la ciutadania de les actuacions, activitats i fets que són notícia, així com donar veu a la ciutadania. S'inclou el web corporatiu, el butlletí municipal Avui Canovelles i les Xarxes Socials municipals.

 • Cementiri Municipal

  Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes.

Darrera actualització: 27.03.2024 | 13:57
Darrera actualització: 27.03.2024 | 13:57