Dret d'accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació permet a les persones obtenir informació pública en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació pública, entesa en un sentit ampli, és tota aquella que ha estat elaborada per la mateixa administració i també aquella que té en el seu poder a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions.

La sol·licitud d’accés a la informació pública la pot exercir qualsevol persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda. I el termini de resolució és d’un mes.

Sol.licitud d'accés a la informació pública

La sol.licitud d'accés es pot realitzar a través de la Seu electrònica de l'ajuntament de Canovelles, concretament a través del tràmit anomenat "Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans"

Peticions rebudes i resolucions

Darrera actualització: 22.01.2024 | 09:33
Darrera actualització: 22.01.2024 | 09:33