Oferta Pública d'Ocupació

 • Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Agent de la Policia Local

  Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’Agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Canovelles pel sistema de concurs oposició per a nomenament de personal interí, que permeti cobrir possibles vacants, nomenaments temporals o atendre necessitats urgents i inajornables.

 • Procés selectiu cobertura una plaça de treballador/a social

  Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de treballador/a social, pel procediment de concurs oposició, mitjançant una relació de règim de funcionari, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.

 • Procés selectiu cobertura una plaça d'auxiliar administratiu/iva

  Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaza de personal funcionari, amb la categoria professional d'auxiliar administratiu/iva, escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2.

 • Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Informàtic/a

  Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a informàtic/a per a contractacions temporals de l’Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició per cobrir possibles vacants, contractacions eventuals, interinatges o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Darrera actualització: 21.06.2019 | 13:15
Darrera actualització: 21.06.2019 | 13:15