Punt d'informació únic (PIU)

En desenvolupament dels articles 35 a 38 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) i com a transposició de la Directiva 2014/61/UE, de 15 de maig de 2014, es va aprovar el Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat, desenvolupat a la seva vegada per l’Ordre ECE/529/2019, de 26 d’abril, per la qual es posa en funcionament el Punt d’Informació Únic establert en el Reial Decret 330/2016.


D’acord amb aquesta normativa, les administracions públiques hauran de publicar a la seva pàgina web tota la informació relativa a les condicions i procediments aplicables per a la instal·lació i desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques i els seus recursos associats (art. 9 RD. 330/2016).

 

Estan disponibles a la Finestreta Única Empresarial (FUE):

Els tràmits per a:
 · Comunicació prèvia d'obertura
 · Declaració responsable d'obertura


Així com la:
 ·Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

 

 

 

Darrera actualització: 11.04.2020 | 14:42
Darrera actualització: 11.04.2020 | 14:42