Perfil de contractant

Què és el Perfil de Contractant?

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant internet, que agrupa la informació i documents relatius a l'activitat contractual de l'Ajuntament. amb l'objectiu d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests, tal com estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.
 

 

Darrera actualització: 13.03.2024 | 09:57
Darrera actualització: 13.03.2024 | 09:57