Perfil de contractant

Perfil de Contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant internet, que agrupa la informació i documents relatius a l’activitat contractual de l’Ajuntament, a l’objecte d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos, tal i com estableix l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament
 

 

Darrera actualització: 05.03.2019 | 18:15
Darrera actualització: 05.03.2019 | 18:15