Catàleg de serveis

 • Suport a l’Empresa

  Servei adreçat a la difusió d’informació relativa a l’oferta formativa per als empresaris i els seus treballadors, a l’assessorament sobre tràmits i subvencions, a la promoció i difusió del teixit empresarial, i que permet un nexe de comunicació administració-empresa.

 • Servei Local d’Ocupació

  Servei que s'encarrega de promoure l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur mitjançant vincles amb les empreses per detectar les seves necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen.

 • Promoció de la ciutat

  Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat.

 • Oficina de Català

  Servei prestat per la Generalitat de Catalunya. Imparteix cursos segons oferta anual del Consorci de Normalització Lingüística i informa sobre els cursos de llengua que es fan a tota la comarca. Ofereix assessorament, gestió lingüística a empreses i entitats, i recursos per a l'autoaprenentatge.

 • SEMCA Servei de Mediació de Canovelles (SEMCA)

  El SEMCA, Servei de Mediació de Canovelles, ofereix un espai de diàleg per trobar una solució ràpida i eficaç als conflictes. S'encarrega de mediar en conflictes entre les persones, per tal d'ajudar a resoldre'ls a partir de facilitar la comunicació entre elles i en la cerca d'una solució satisfactòria per a tothom. 

 • Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

  Servei per informar, orientar i assessorar i atendre de manera personalitzada les dones del municipi sobre la igualtat d'oportunitats, i per detectar i prevenir necessitats i problemàtiques emocionals.

Darrera actualització: 09.09.2021 | 10:04
Darrera actualització: 09.09.2021 | 10:04