Catàleg de serveis

 • Ajuts econòmics de Serveis Socials per al desenvolupament de la infància i la joventut

  Servei que s’encarrega de gestionar prestacions econòmiques destinades a garantir el bon desenvolupament dels infants i joves del municipi i el seu benestar social.

 • Atenció i prevenció de la drogodependència

  Servei que s'encarrega de prevenir i detectar el consum problemàtic de drogues, així com de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

 • Programes de sensibilització en igualtat de gènere

  Servei que s'encarrega de realitzar accions de conscienciació a la ciutadania en general en relació amb la igualtat d'oportunitats de les dones en tots els àmbits de la societat i a sensibilitzar i conscienciar la població sobre la igualtat entre dones i homes.

 • Casal de la gent gran

  Servei prestat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

 • Servei Gent Gran Activa

  L’Ajuntament ofereix tot un seguit d’activitats i tallers adreçats a la gent gran. Són activitats totalment gratuïtes. Per poder participar només cal estar empadronat a Canovelles i tenir més de seixanta-cinc anys

 • Teatre Auditori Can Palots

  Servei que s'encarrega de la  difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur.

 • Biblioteca Municipal Frederica Montseny

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

 • Servei d’Activitats Culturals

  Servei de formació i de dinamització cultural de referència al municipi. Ofereix activitats per a totes les edats i organitza tallers, sortides, xerrades i altres activitats dinamitzadores culturals.

 • Cessió d'espais

  Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc.

 • Promoció de la salut

  Servei que s'encarrega de realitzar un conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries. 

 • Protecció de la salut pública

  Servei que s'encarrega del conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant el agents físics, químics i biològics presents al medi.

 • Servei d’Ajuda Econòmica i Suport a les Entitats

  Servei que s'encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la realitat associativa del municipi. 

 • kl@b Servei d’Acompanyament Juvenil – La Kl@b

  Servei d'acompanyament juvenil que ofereix un espai educatiu per als joves de Canovelles. S'adreça a adolescents entre 12 i 16 anys que estiguin cursant l'E.S.O, i que resideixin a Canovelles. Una part de les places estan reservades al criteri de l'equip educatiu i Serveis Socials.

 • Logotip El Racó, espai materno-infantil

  Servei d’atenció socioeducativa diürn adreçat a famílies que aviat tindran un fill/a i a aquelles amb infants de 0 a 3 anys. El Racó vol incidir en la millora de qualitat de vida dels infants, promovent els seus drets i vetllant per les seves necessitats per mitjà d'uns espais de trobada entre les famílies i els infants, a través de la intervenció de professionals experts.

 • Centre Obert Casa Nostra

  Servei d’atenció socioeducativa diürn adreçat a famílies amb nens i nenes de Canovelles en edats compreses entre els 6 i els 12 anys. Es fa especial atenció als nens i nenes considerats en situació de risc social o vulnerabilitat social.

 • Servei d’Activitats Esportives (SAE)

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitats esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius.

 • Gestió del Mercat Setmanal

  Servei que s'encarrega de la gestió de les autoritzacions per a la venda no sedentària, en règim de venda personalitzada i al detall.

 • Servei de Suport al Comerç

  Servei que que potencia el comerç amb campanyes comercials i accions de dinamització, ofereix formació específica en matèria de comerç, informa i assessora sobre tràmits i subvencions i sobre els requisits de l’activitat en relació amb els drets i deures de les persones consumidores i usuàries.

 • Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)

  Disculpeu les molèsties! Aquest servei NO ESTÀ DISPONIBLE temporalment.

  Amb l'objectiu de tornar a prestar aquest servei des del municipi, l'Ajuntament de Canovelles està treballant en la seva licitació. Mentrestant, aquelles persones que necessitin informació, orientació i assessorament sobre consum així com tramitar queixes i denúncies, es poden dirigir a l'Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Per demanar cita, cal que trucar al telèfon 93 860 07 00.

 • Suport a Emprenedors

  Servei adreçat al suport, l'assessorament i la resolució dels dubtes i problemes de totes aquelles persones en actiu o aturades que vulguin desenvolupar el projecte de creació de la seva pròpia empresa.

Darrera actualització: 09.09.2021 | 10:04
Darrera actualització: 09.09.2021 | 10:04