Serveis Socials

Línies básiques d'actuació

 • Garantir la defensa dels drets de la ciutadania per a tots els habitants de Canovelles.
 • Afavorir la cohesió social i actuar en contra de l’exclusió social, facilitant la integració de tots els ciutadans i ciutadanes.
 • Ajudar les persones amb necessitats socials.
 • Atendre els joves i les famílies amb situació de risc.
 • Potenciar la formació ocupacional i la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió.
 • Lluitar contra la pobresa i l’exclusió.
 • Vetllar pels drets de la infància i la joventut.
 • Treballar per la integració social dels disminuïts psíquics a través del programa EINA.
 • Treballar per la tolerància zero en la violència de gènere.
 • Donar suport a les persones que reben maltractaments.

Notícies

 • 15 de juny de 2017 Es redacta el Pla d'Addiccions de Canovelles Redacció del pla d'addiccions de Canovelles

  Els agents socials, sanitaris, educatius i de seguretat del municipi estan redactant el Pla d'addiccions de Canovelles que ha de donar un marc institucional al Programa de Prevenció de les Drogodependències  que té una trajectòria de més de vint anys i que es troba completament consolidat.

 • 12 de juny de 2017 Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

  El termini per sol·licitar la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) és fins al 2 d’agost de 2017. 

 • 2 de maig de 2017 Ajuts per menjador escolar

  Ja es poden sol.licitar els ajuts individuals de menjador escolar, fins el 25 de maig.

 • 28 d'abril de 2017 Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2017

  Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

 • 20 de gener de 2017 Suport a les famílies amb necessitats lliurament d'aliments

  Es lliuren lots d'higiene i aliments i es paguen subministraments de la llar a famílies amb nadons a càrrec.

Darrera actualització: 10.01.2017 | 10:08