Votacions de la sessió plenària del 13 de juliol

Dilluns, 17 de juliol de 2017 a les 09:25

Dijous es va celebrar la sessió plenària ordinària a la Sala de Plens M. Lluïsa Prat amb una gran assistència de públic

 

PART RESOLUTIVA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 de maig de 2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0854, de data 21 de juny de 2017, sobre la declaració de les obres per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat a la secció d’Institut Domus d’Olivet de Canovelles, com d’especial interès o utilitat municipal.Expedient núm. 1038/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre la desestimació de la sol·licitud presentada per Plásticos Canovelles, SL, per a la modificació de la delimitació de la (Trama Urbana Consolidada) TUC vigent.Expedient núm. 324/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució de la pista poliesportiva coberta i reforma de vestidors al passeig de Mercè Rodoreda, s/n.Expedient núm. 1276/2017. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC i Ciutadans; els vots en contra de Ciu i ERC i les abstencions del PP i Canovelles Canvia.

Dictamen sobre l’aprovació de la concessió d’una Menció Honorífica de Primera Classe, a l’agent del cos de la Policia Local Sra. Maria Dolores Rueda Cañadas.Expedient núm. 645/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació de la revisió del Padró municipal d'habitants en referència al dia 1 de gener de 2017.Expedient núm. 586/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació de la proposta de les festes locals a fixar per a l’any 2018.Expedient núm. 1856/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Canovelles.Expedient núm. 1861/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 06/2017.Expedient núm. 1855/2017. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC i Ciutadans i les abstencions de PP i Canovelles Canvia. 

Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement a favor d’un creditor (02/2017), corresponent a l’exercici 2016.Expedient núm. 1857/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació del Protocol Addicional anual de finançament, per l’exercici 2017, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Canovelles per a l’elaboració, concertació, execució i el finançament de polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental 2015-2017.Expedient núm. 523/2017. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC, CiU, Canovelles Canvia i Ciutadans i l'abstenció del PP.

Dictamen sobre l’aprovació del contingut del conveni i l’adhesió a la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental Avança, subscrit pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial - Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental”.Expedient núm. 1201/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la plantilla del personal funcionari, eventual i laboral de l’Ajuntament de Canovelles. Expedient núm. 1851/2017. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia i Ciutadans i les abstencions d'ERC, CiU i PP.

Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.Expedient núm. 1853/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Dictamen sobre l’aprovació definitiva de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual que realitzen activitats als centres especialitzats per al curs 2014-2015.Expedient núm. 376/2017. Votacions: unanimitat a favor.

Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, de rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de (re)municipalització. Votacions: aprovada amb els vots a favor de Canovelles Canvia, PSC, ERC i CiU i els vots en contra del PP i Ciutadans. 

Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, sobre la creació dels jutjats provincials per resoldre els procediments sobre les clàusules abusives de les hipoteques. Votacions: aprovada amb els vots a favor de PSC, Canovelles Canvia, CiU, ERC i PP i l'abstenció de Ciutadans. 

Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, para la ayuda y el fomento a la investigación sobre la esclerosis lateral Amiotrofia (ELA). Votacions: unanimitat a favor.

Proposta del grup municipal Partit Popular, per fer pública “l’agenda única” del govern municipal i entitats per millorar la participació, transparència i la difusió als ciutadans de Canovelles. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP, els vots en contra del PSC i les abstencions d'ERC, CiU, Canovelles Canvia i Ciutadans.

Proposta del grup municipal Partit Popular, de reivindicación para que la historia y la cultura del pueblo gitano se incorpore en currículo escolar. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i Canovelles Canvia, els vots en contra de CiU i ERC i les abstencions del PSC i Ciutadans.

Proposta del grup municipal Partit Popular, rebutjant el referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d’octubre de 2017. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i Ciutadans, els vots en contra de CiU, ERC i Canovelles Canvia i l'abstenció del PSC.

Proposta del grup municipal Socialista, relativa al procés d’independència i per cercar un acord per a la seva adequació institucional. Votacions: es retira de l'ordre del dia amb els vots a favor del PSC, ERC i CiU i les abstencions del PP, Ciutadans i Canovelles Canvia. 

ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia números 646, 677, 678, 684, 732, 747, 812, i 876 de l’any 2017 en matèria de personal.

 

Darrera actualització: 18.07.2017 | 10:09