Bonificació per fer ús de la deixalleria

Dilluns, 10 de desembre de 2018 a les 13:00

Des de l'Ajuntament de Canovelles es seguirà bonificant l'ús de la deixalleria el proper any (2019).

Segons l'ordenança municipal sobre la taxa d'escombraries es gaudirà d'una bonificació per l'ús de la deixalleria del 20 per cent de la quota d'aquesta taxa, en el cas d'habitatges particulars, per a aquells contribuents -persones físiques- que acreditin haver fet ús de les deixalleries un mínim de 10 vegades durant l'exercici anterior, essent el mínim una vegada al mes.

Els lliuraments a les deixalleries no podran consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels voluminosos, sinó que hauran de constar exclusivament, en l'aportació d'algun dels següents materials, en les quantitats que s'indiquen:

  • Oli de cuina: un mínim de 1,5 litres.
  • Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim de 1 metre cúbic.
  • Bateries de cotxes: mínim 1 unitat.
  • Residus elèctrics i electrònics (REE): mínim 1 unitat.
  • Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 pot de 1 litre.
  • Restes de poda i de fusta.

Per tal de gaudir d'aquesta bonificació les persones interessades hauran de sol·licitar-la de forma expressa a les oficines de l'ORGT  al c. Diagonal,48 , aportant els justificants de les entrades realitzades a la deixalleria, corresponent a l'exercici anterior a la meritació de la taxa. 

Podreu trobar els carnets de la deixalleria a l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (carrer diagonal), a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Canovelles i a la mateixa deixalleria, situada al carrer Indústria número 100 dintre del polígon Can Castells.

Les sol·licituds s'hauran de presentar abans del 31 de gener de l'any current.

L'horari actual de la deixalleria és el següent:

  • Dimarts de 16h a 19h
  • De dimecres a divendres de 9.30h a 13.30h i de 16h a 19h
  • Dissabte de 9h a 15h
  • Diumenge de 9h a 14.30h
Darrera actualització: 13.12.2018 | 08:56