Oferta Pública d'Ocupació

 • Procés selectiu de 4 places d'agent de la Policia Local

  Procés selectiu per a la cobertura definitiva de 4 places d’agent de la policia local de Canovelles, 3 places pel sistema d’accés de concurs-oposició lliure i 1 plaça pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir  possibles vacants per nomenaments interins o per atendre necessitats urgents i inajornables.

 • Procés selectiu d'una plaça d’Auxiliar Tècnic/a de Biblioteca

  Procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça d’Auxiliar Tècnic/a de Biblioteca, sotgrup de classificació C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canovelles i per a la formació d’una borsa de treball.

 • Procés selectiu d'una plaça de Conserge

  Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de Conserge de la plantilla de personal laboral, corresponent al grup de classificació AP i per a la creació d’una borsa de treball.

 • Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Auxiliar administratiu/va.

  Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliar administratiu/va per a contractacions temporals i/o nomenaments interins de l’Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició per a cobrir de manera àgil possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Darrera actualització: 21.06.2019 | 13:15
Darrera actualització: 21.06.2019 | 13:15