Línies básiques d'actuació

  • Garantir la defensa dels drets de la ciutadania per a tots els habitants de Canovelles.
  • Afavorir la cohesió social i actuar en contra de l’exclusió social, facilitant la integració de tots els ciutadans i ciutadanes.
  • Ajudar les persones amb necessitats socials.
  • Atendre els joves i les famílies amb situació de risc.
  • Potenciar la formació ocupacional i la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió.
  • Lluitar contra la pobresa i l’exclusió.
  • Vetllar pels drets de la infància i la joventut.
  • Treballar per la integració social dels disminuïts psíquics a través del programa EINA.
  • Treballar per la tolerància zero en la violència de gènere.
  • Donar suport a les persones que reben maltractaments.
Destacats