Ple municipal

El Ple està integrat per la totalitat dels regidors i regidores, i està presidit per l'alcalde. Estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la ciutat

Li correspon exercir la iniciativa per aprovar i modificar les ordenances i els reglaments municipals, els pressupostos i els comptes, el planejament urbanístic i les seves revisions i modificacions, etc. Li correspon exercir activitats econòmiques, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, transferir funcions, adquirir o contractar certs béns i serveis, i acordar la participació en organitzacions supramunicipals, entre altres competències.

El Ple de l’Ajuntament se celebra habitualment en sessions ordinàries cada dos mesos, el darrer dijous, a les 20.15 hores, excepte la sessió del mes de juliol que se celebrarà prèvia consulta amb els grups municipals. Les sessions tenen lloc a la Sala Ma. Lluïsa Prat - Sala de Plens -, excepte en supòsits de força major.

Darrera actualització: 04.07.2023 | 13:00
Darrera actualització: 04.07.2023 | 13:00