Confirmació NO ENCSARP (No Estrangers No Comunitaris Sense Autorització de Residència Permanent)

Els ciutadans als quals el Registre Central d’Estrangers ha emès targeta de residència (permanent o de règim comunitari), han de confirmar la inscripció al padró municipal d’habitants cada cinc anys, a partir de la primera inscripció fins a obtenir la nacionalitat espanyola.

Normativa aplicable:

Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, (BOE de 21/11/2003).

Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (BOE de 16/01/1997).

Acord de la “Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento” de 16 de juliol de 2009.

Qui pot sol·licitar-ho:

-- La persona interessada.
-- En cas de menors de 18 anys, el seu representant legal.

Cal aportar:

 • Passaport, Permís de residència o Certificat d’inscripció i document d’identitat.

  -- En cas que la persona a confirmar sigui menor de 18 anys, s'ha de portar original i fotocòpia del Passaport, Permís de residència o Certificat d’inscripció i document d’identitat del menor i del representant legal.
  -- Si el document està caducat, s'ha d'adjuntar original i fotocòpia de la sol·licitud de renovació.

 • Llibre de familia o partida de naixement

  En cas que la persona a confirmar sigui menor de 18 anys, s'ha de portar original i fotocòpia del llibre de familia o partida de naixement.
  En el cas de menors d'edat nascuts a l'estranger, els documents (llibre de família, partides de naixement, i/o sentències o poders atorgats) hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  -- Per tal de formalitzar la confirmació de la inscripció s’ha de comparèixer personalment a l’OAC. Per ser atès, cal demanar cita prèvia trucant al 93 846 45 55 o de manera online a través de la pàgina web de l'Ajuntament. -- En cas que la persona a confirmar sigui menor de 18 anys, el tràmit el realitzarà el seu representant legal.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
Dilluns, dimecres i divendres, de 8.15 a 14 hores.
Dimarts i dijous, de 8.15 a 18 hores.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 05.05.2023 | 07:41