Renovació ENCSARP (Estrangers No Comunitaris Sense Autorització de Residència Permanent)

La inscripció al Padró Municipal d’Habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent ha de ser renovada cada dos anys, a partir de la primera inscripció fins obtenir residència permanent o fins obtenir la nacionalitat espanyola.

Normativa aplicable:

Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, (BOE de 21/11/2003).

Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (BOE de 16/01/1997).

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. (BOE de 02/05/2020).

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Si la documentació necessària és i està correcta, el tràmit és immediat

Qui pot sol·licitar-ho:

-- La persona interessada.
-- En cas de menors de 18 anys, el seu representant legal.

Cal aportar:

 • NIE i/o Passaport

  -- En cas que la persona a renovar sigui menor de 18 anys, s'ha de portar original i fotocòpia del NIE i/o passaport del menor i del representant legal.
  -- Si el document està caducat, s'ha d'adjuntar original i fotocòpia de la sol·licitud de renovació.

 • Llibre de familia o partida de naixement

  En cas que la persona a renovar sigui menor de 18 anys, s'ha de portar original i fotocòpia del llibre de familia o partida de naixement.
  En el cas de menors d'edat nascuts a l'estranger, els documents (llibre de família, partides de naixement, i/o sentències o poders atorgats) hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  -- Per tal de formalitzar la renovació de la inscripció s’ha de comparèixer personalment a l’OAC. Per ser atès, cal demanar cita prèvia trucant al 93 846 45 55 o de manera online a través de la pàgina web de l'Ajuntament. -- En cas que la persona a renovar sigui menor de 18 anys, el tràmit el realitzarà el seu representant legal.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8.15 a 14 hores.
Dimarts: de 8.15 a 18 hores.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.03.2024 | 10:02