Aula tecnològica

L’aula tecnològica forma part del Dispositiu Local d’Inserció i pretén aportar recursos i acompanyament als joves en transició de l’escola al món del treball.

Responsable de l’Aula Tecnològica:

DESI CONTRERAS GÓMEZ

C/ Sèquia, 10-12 baixos

Telèfon: 93 846 8354

Adreça electrònica: aulatecno@canovelles.cat


L’aula tecnològica esdevé també un marc de treball entre l’IES i l’Ajuntament en relació als joves en transició,  i esdevé un actiu en la necessitat de recolzar i optimitzar les metodologies d’intervenció per a la transició dels joves al món professional.

 L’aula tecnològica és en si mateixa un recurs del Pla Municipal de Transició Escola Treball i aporta un marc professional i tecnològic al servei de les polítiques de transició i el treball de la fusteria és el seu principal centre d’interés.

 Així l’aula tecnològica de fusteria pretén treballar uns objectius generals que tenen a veure en :

- Assoliment de les competències bàsiques i d’una socialització adequada.

- Potenciar l’autoestima, la motivació i l'interès.

- Donar els hàbits necessaris per a una correcta incorporació al món laboral.

- Oferir nous recursos per aconseguir la titulació de l’ESO.

- Impulsar la recuperació d’hàbits, estratègies i pautes de relació amb els altres.

- Assumpció per part del alumnes de noves eines de valoració positiva del sistema educatiu.

 I com a objectius específics l’aula tecnològica de fusteria pretén:

 - Adquirir les competències técnico-professionals que apliquen continguts del currículum escolar ordinari i aporten coneixements específics de l’activitat de fusteria ( càlcul, dibuix tècnic, tecnologia)

 - Adquirir competències transversals relacionades en l’adquisició d’hàbits de treball, convivència i compromís (assistència, puntualitat, respecte del material, habilitats relacionals, habilitats cognitives)

C. Sèquia, 10-12 - 08420 Canovelles - Barcelona
Telèfon:93 846 83 54
Adreça electrònica: aulatecno@canovelles.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 30.12.2016 | 14:21