El PLIA pas a pas: els resultats de la diagnosi!

Dimecres, 13 d'octubre de 2021 a les 11:50

L’Ajuntament de Canovelles amb el suport de la Diputació de Barcelona està elaborant el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA), el full de ruta que servirà per definir i ordenar les polítiques adreçades als infants i als adolescents del municipi. El primer pas ha estat fer la diagnosi, que serveix per determinar quina és la realitat de Canovelles.

La diagnosi recull dades estadístiques del municipi, detalla les polítiques, els serveis i els recursos disponibles, i inclou la percepció de la ciutadania, en especial la dels infants i adolescents de Canovelles. És per això que s’han realitzat entrevistes personals i s’han passat 456 enquestes a l’alumnat de 5è i 6è de primària i d’ESO. A més, s’han passat qüestionaris específics sobre hàbits de salut a prop de 120 alumnes de 4rt d’ESO i s’han organitzat tallers participatius amb adolescents, famílies, entitats i personal tècnic de l’Ajuntament. 

Després d’avaluar les dades recollides es pot concloure que Canovelles és un municipi jove, on el 24 % de la població té menys de 19 anys i que l’alumnat considera que és un municipi força bo per viure-hi. Entre l’alumnat de primària, els elements que més agraden són els parcs, els equipaments esportius, els comerços, els carrers i els espais públics de Canovelles. Els alumnes de secundària destaquen Can Palots, Can Duran i la Festa Major. Les queixes més comunes giren entorn de la contaminació, la brutícia o els problemes de convivència. 

Els resultats de la diagnosi determinen els reptes que el PLIA haurà de tenir en compte. Pel que fa a la comunicació, prop d’un 32 % dels infants i adolescents consideren que no tenen prou informació sobre els recursos o les activitats. A més, no se senten prou escoltats i creuen que no se’ls té en compte a l’hora de prendre decisions. 

Pel que fa als hàbits alimentaris i de salut, un terç de les noies no esmorza abans de sortir de casa, es detecta una menor adherència a la dieta mediterrània i un elevat consum de begudes energètiques i snaks. A més, s’observa que la pràctica esportiva disminueix amb l’edat, especialment entre les noies. 

Pel que fa al lleure, destaca que el 74 % de l’alumnat de primària i el 60 % del de secundària fa activitats extraescolars, tot i que un 95 % de l’alumnat de primària i un 87% del de secundària voldria fer altres activitats: més esports, però també activitats artístiques i música. Per contra, prop d’un 40% dels infants i adolescents no fan cap activitat durant les vacances d’estiu. I amb relació als nous models d’oci, creix significativament l’exposició a les pantalles: a primària, el 38 % es connecten més de 3 hores al dia i a secundària, el 54 %. 

Altres dades a destacar són les que fan referència a l’espai públic. Els infants i adolescents reclamen més espais per jugar i trobar-se. Els més petits consideren que en tenen pocs i els adolescents tenen la sensació que allà on van molesten. A més, un 70 % de les noies afirmen que no se senten segures en l’espai públic. 

Les reclamacions dels infants i adolescents són clares: volen més informació, més escolta i més espais públics disponibles.

El PLIA, pas a pas!

Ara, un cop feta la diagnosi, se n’inicia la segona fase: l’elaboració del Pla, on es determinaran els eixos estratègics i les actuacions que caldrà dur a terme per fer de Canovelles una ciutat amiga dels infants i adolescents, més humana i més amable per a tothom.  

El calendari previst contempla que el PLIA estigui acabat de cara al curs vinent, el setembre de 2022! 

Darrera actualització: 13.10.2021 | 11:54