Canovelles ja compta amb el seu primer Pla Local d’Infància i Adolescència

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 15:15

El Pla Local d’Infància i Adolescència de Canovelles (PLIA), que properament se sotmetrà a l’aprovació per part del ple, defineix les polítiques públiques que cal desenvolupar en l’àmbit de la infància i l’adolescència durant els propers 4 anys. El document ha estat elaborat per l’Ajuntament de Canovelles amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Durant l’any 2021 es va realitzar la Diagnosi d’Infància i Adolescència, que va permetre detectar les necessitats i prioritats existents així com recollir propostes d’actuació o millora. Es van realitzat prop de 600 enquestes, tallers i una jornada amb tècnics municipals de diferents àrees. Precisament, partint dels resultats d’aquesta diagnosi s’han identificat les polítiques d’infància i adolescència a desenvolupar al llarg dels pròxims 4 anys.

El PLIA té com a missió posar la infància i l’adolescència al centre de les polítiques locals i es regeix per quatre principis clau: establir com a punt de partida els Drets dels Infants i els Objectius de Desenvolupament Sostenible; garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats; promoure el benestar infantil i adolescent; i treballar de manera transversal i en xarxa.

El document final s’estructura entorn de 4 reptes, 10 eixos estratègics i 22 objectius a assolir. A més, el ple consta de 58 accions concretes de les quals 14 són accions de continuïtat a iniciatives que actualment ja estan en marxa, 27 són accions que ja s'estan fent i cal reforçar o replantejar i 17 són accions noves.

Un pla per garantir els drets dels infants i adolescents

El PLIA s’estructura en 4 reptes: garantir el dret a l’escolta, la participació i la informació de la infància; garantir el dret a accedir a serveis de qualitat amb igualtat d’oportunitats; garantir el dret a disposar d’un espai públic segur i saludable; i promoure la coordinació i el treball en xarxa de tots els agents que treballen al municipi.

A través d’aquests reptes es defineixen 10 eixos a treballar, entre els què s’inclouen la informació, la participació, els drets dels infants, la salut, l’educació, la cultura i el lleure, l’espai públic, la seguretat, la mobilitat, i el treball en xarxa.

Amb tot, el document es concreta en 58 accions a dur a terme. D’entre les accions noves proposades en destaca la creació de materials informatius dirigits a famílies, crear espais estables de participació infantil, fer acompanyament i orientació personalitzada per a l’educació postobligatòria, promoure el projecte de mentoria entre iguals, crear un catàleg de recursos culturals i de lleure educatiu, o fer seguiment de la inversió en infància en els pressupostos municipals. 

El document també contempla l’ampliació d’iniciatives com el foment d’esports a l’aire lliure, les escoles obertes, el foment d’activitats en família, l’aula d’estudi o els programes de transició de l’escola a l’institut.

 

 

Darrera actualització: 08.06.2022 | 15:19