El PAM de Canovelles contempla prop d’un centenar d’accions a desenvolupar a través de cinc grans eixos

Dimecres, 26 de febrer de 2020 a les 09:00

El govern de Canovelles ha presentat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, el full de ruta que marca les prioritats i les iniciatives que es volen dur a terme durant aquest mandat. En aquest cas, el PAM proposa un total de 98 accions diferents dividides en cinc grans eixos: Justícia i benestar social, Participació ciutadana, Promoció i dinamització social, Regeneració urbana i sostenibilitat, i Transparència i bon govern.

El PAM, que s’ha elaborat gràcies a l’esforç de l’equip de govern i a la feina transversal entre les diferents regidories, aplega algunes de les propostes ja incloses al programa electoral de l’equip de govern (programa realitzat amb aportacions de la ciutadania), accions considerades necessàries després dels primers sis mesos de mandat, i propostes que restaven per finalitzar de l’anterior legislatura.

Els eixos estratègics del PAM 2019-2023

Pel que fa al primer eix, anomenat Justícia i benestar social, el PAM defineix com a prioritat fonamental la cohesió social i la lluita contra la desigualtat. És per això que es proposen diferents accions per garantir l’accés als serveis públics, avançar en la defensa de l’habitatge, garantir la inclusió i la convivència, promoure la salut, o acompanyar les persones grans i/o en situació de dependència, entre d’altres. En aquest sentit, algunes de les accions concretes que s’emmarquen dins el primer eix passen per impulsar la creació de lloguer social, definir un nou model policial de proximitat, crear la taula d’igualtat de gènere o elaborar el Pla Local de Salut. En l’àmbit educatiu, també es contempla la incorporació d’un educador de carrer o la creació del Consell d’Infants.

La Participació ciutadana, el segon eix del PAM, pretén posar en valor el paper de la ciutadania com a actor proactiu en l'entorn municipal, tot impulsant la col·laboració amb entitats, moviment socials o joventut. En aquest sentit, es preveu la creació de nous canals de participació així com l’elaboració del projecte d’un espai polivalent per a entitats.

El tercer eix d’actuació s’anomena Promoció i dinamització social, i gira entorn la dinamització econòmica, la creació d'ocupació i l'acompanyament del comerç local. Les accions proposades en aquest bloc pretenen facilitar l’accés al mercat de treball i potenciar la permanència d’empreses i comerços al municipi. Així es contempla redefinir i millorar el programes d’inserció laboral, o impulsar un nou servei dedicat a facilitar la continuïtat intergeneracional del comerç local. A més, també es vol potenciar la cultura, amb l’elaboració del projecte del centre d’interpretació del patrimoni arqueològic de Ca la Piua, i els hàbits saludables, gràcies a l’adequació de les instal·lacions esportives municipals.

Pel que fa a la Regeneració urbana i sostenibilitat, s’han plantejat un seguit d’accions enfocades a dotar el municipi d'una planificació urbanística que respongui a les necessitats de futur, així com l'establiment de mesures en favor d'un municipi més verd, més sostenible, i amb una mobilitat al servei de les persones. Es contempla finalitzar el desenvolupament de sectors com Ca la Piua, iniciar el projecte de construcció de jardins verticals o millorar la xarxa de carrils bici.

Per últim, el cinquè eix, dedicat a la Transparència i el bon govern, estableix  diferents accions per millorar l’estructura organitzativa del consistori així com apropar l’Ajuntament a la ciutadania.

Podeu consultar els eixos, objectius i accions concretes del PAM 2019-2023 al document adjunt.

Darrera actualització: 18.01.2024 | 14:35