Ma. José Maqueda Ortega

En Comú Podem

Biografia

Nascuda a Canovelles l'any 1976. És tècnica Superior en Administració i Finances. Treballa en administració i compres d'una empresa dedicada a la importació. Vinculada durant tota la vida a diferents entitats culturals i esportives de Canovelles, així com a associacions de mares i pares d'alumnes dels centres educatius. És regidora a l’oposició a l’Ajuntament de Canovelles des de l’any 2019.

Membre de la Comissió Informativa, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus. 

Retribucions

  • Import brut per assistència a Ple 2023: 230 euros
  • Import brut per assistència a la Comissió Informativa i la Comissió Especial de Comptes 2023: 65 euros
  • Import brut per assistència a la Junta de Portaveus 2023: 165 euros

Contacte

Telèfon: 655 93 13 51
Adreça electrònica: encomupodemcanovelles@gmail.com
Darrera actualització: 10.01.2024 | 13:12