Ma. José Maqueda Ortega

Grup Municipal En Comú Podem Canovelles

Portaveu del grup En Comú Podem Canovelles. 

Nascuda a Canovelles l'any 1976. Viu a Canovelles. Tècnica Superior en Administració i Finances. Treballa en administració i compres d'una empresa dedicada a la importació. Vinculada durant tota la vida a diferents entitats culturals i esportives de Canovelles, així com a associacions de mares i pares d'alumnes dels centres educatius.

Import brut per assistència a Ple - any 2022: 216,13 euros
Import brut per assistència a Comissió Informativa i Comissió Especial de Comptes - any 2022: 61,75 euros

Telèfon: 655 93 13 51
Adreça electrònica: encomupodemcanovelles@gmail.com
Darrera actualització: 02.02.2023 | 10:18