Mesures de seguretat per als gossos potencialment perillosos

Divendres, 9 d'agost de 2019 a les 09:20

Els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix de llicència per a tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

Recordem les mesures de seguretat que cal complir en cas de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

  • Als espais d’ús públic, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats (màxim 2m de corretja) i proveïts de morrió (homologat i adequat a la raça).
  • La persona que condueixi un gos potencialment perillós –màxim un gos per persona- en espais públics haurà de portar la corresponent llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos (Els ajuntaments hauran d’expedir un certificat acreditatiu de la inscripció del gos potencialment perillós al Registre censal)
  • Els menors de 16 anys no poden conduir gossos potencialment perillosos en espais públic.
  • Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han d’estar convenientment senyalitzades i s’hauran d’ajustar a allò que preveu el Decret 328/1999, l’article 2.2 de la Llei 10/1999 i l’article 8 del RD 287/2002.

Al web de l’Ajuntament trobareu informació sobre com obtenir la llicència administrativa municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos. I als documents adjunts podeu consultar el marc normatiu de manera detallada (definició de gos potencialment perillós, identificació, tipificació de sancions, etc.)

 

Darrera actualització: 09.08.2019 | 09:26