Llicència administrativa municipal per a la tinença de gossos potencialment perillossos.

Documentació que cal portar:

1 Fotocòpia del DNI de la persona propietària. Si la persona propietària és estrangera, cal presentar la Targeta de residència en vigor o Passaport amb visat suficient.

1 Fotocòpia de la Targeta sanitària de l'animal, on constin les dades de la persona propietària i de l'animal.

1 Original de la Declaració Jurada de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos i, igualment, de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (un model d'aquesta declaració jurada es podrà obtenir a les oficines de l'OAC de l'Ajuntament).

1 Fotocòpia de la pòlissa que acrediti haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d'identificació de l'animal.

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica. 

Fotocòpia document acreditatiu de la identificació de l'animal mitjançant un microxip.  

Declaració firmada que es facilitarà a l'Ajuntament.

Nota. És preceptiu el certificat d'antecedents penals que sol·licitarà l'Ajuntament.

Informació adicional: L'obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix, entre d'altres requisits, ser major d'edat.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents: 

a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Bullmastiff, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Tosa Japonès, Akita Inu, Gos de presa Canari, Doberman.

b) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

c) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

d) Aquells gossos que tinguin totes o la majoria de les característiques següents:

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Marcat caràcter i gran valor.
Pèl curt.
Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçària a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós i curt.
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anteriors paral.les, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona propietària de l'animal.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Mitjançant la presentació a l'Ajuntament de la sol·licitud de la corresponent llicència amb la documentació requerida.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Jordi, 46 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres, de 8.15 a 14 hores.
Dimarts i dijous, de 8.15 a 18 hores.
HORARI DE NADAL:
Del 27 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos): de dilluns a divendres de 8.15 a 14 hores. L'OAC restarà tancada el 6 de gener.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 16.01.2017 | 12:09