Mesures per a la contenció de la covid-19 vigent a partir del 21 de desembre

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 10:00

A partir d’aquest dilluns, 21 de desembre, s’estableix el confinament comarcal durant tota la setmana i es manté el confinament perimetral a tot Catalunya. També s’estableixen canvis pel que fa al confinament nocturn dels dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener. I, en l’àmbit de la restauració, l’horari de servei i consum als establiments passa a ser de les 7.30 a les 9.30 h i de les 13.00 a les 15.30 h.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Les principals novetats són les següents:

Mobilitat (canvis)

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya. Excepcions:
  • mobilitat essencial
  • exclusivament del 23 de desembre al 6 de gener per a desplaçaments a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin.
 • Confinament comarcal durant tota la setmana en els desplaçaments interns (fins ara entre setmana es podia circular per tot Catalunya sense restriccions, només amb restriccions de les 06 h de divendres a les 06 h de dilluns). Excepcions:
  • mobilitat essencial
  • desplaçaments a una destinació fixa (domicili o allotjament)
  • exclusivament del 23 de desembre al 6 de gener per a desplaçaments a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin
 • Mobilitat permesa sempre entre l’Alt Urgell i Andorra per a les persones residents en aquests dos territoris.
 • Mobilitat essencial
  • Assistència a serveis sanitaris i socials
  • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
  • Educació
  • Retorn al lloc de residència per causes justificades
  • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
  • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents
  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts
  • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables
  • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables
  • Dret de manifestació i participació política
  • Permisos i visites penitenciaris
  • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas).

 Confinament nocturn (canvis)

S’afegeixen excepcions al confinament nocturn de 22 a 06 h per tornar al domicili:

 • Les nits del 24 i del 31 de desembre de 2020, fins a la 1 h (canvi)
 • La nit del 5 de gener de 2021, fins a les 23 h (canvi)

Restauració (canvis)

 • Horari de servei i consum als establiments: de les 7.30 a les 9.30 h i de les 13.00 a les 15.30 h. (canvi)
 • Fora d’aquesta horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23 h o perquè els clients recullin a l’establiment fins a les 22 h. (canvi)
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit) Excepte els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, que es permeten 6 persones sempre que corresponguin a un màxim de dues “bombolles de convivència”. Aquesta limitació no afecta als casos d’una única bombolla de convivència. (canvi)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Tancament d’establiments de restauració ubicats a centres comercials. (canvi)

Comerç (canvis)

 • Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament sense limitació de superfície a 800 m2.
 • Sense limitació d’aforament per a serveis essencials (sí que cal mantenir la distància).
 •  Obertura de centres comercials (canvis)
  • Garantir la ventilació reforçada dels espais tancats (vegeu l’annex 1) i el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2). (canvi)
  • 30% d’aforament en establiments, locals i espais comuns.
  • Control d’accessos i d’aforament en tots els espais.
  • No es permet l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
  • No es permet l’obertura d’establiments de restauració ubicats dins de centres comercials. (canvi)

La limitació d’aforament al 30% no afecta el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària).

Cultura i espectacles públics (canvis)

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i un màxim de persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats, que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual. (canvi)
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h.

Activitat física i esportiva (canvis)

 • En grup (màxim 6) dins la comarca en període de confinament comarcal.
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i
  • al 50% d’aforament a l’aire lliure
  • al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats.
 • Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues professionals (nacionals, internacionals).

Lleure educatiu i intervenció socioeducativa (canvis)

 • Lleure educatiu: a l’interior i a l’aire lliure en grups de 6. Queden suspeses les activitats que suposin sortides i trasllats fora de la comarca. (canvi)
 • Activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitat, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents. (canvi)

 Cerimònies civils i religioses i culte (canvis)

 • 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica.
 • En la resta de cerimònies i actes, que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.

Activitats tradicionals de Nadal (canvis)

 • Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència, sens perjudici del que s’estableix per a les celebracions en establiments de restauració.
 • Les activitats de cultura popular, esportives i altres de tradicionals queden condicionades a evitar les aglomeracions.
 • Les activitats de cultura popular i tradicionals han de ser estàtiques.
 • Només es podran dur a terme les activitats que siguin perimetrades, amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic hi ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat. En espais a l’aire lliure, es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.
 • Cal respectar la limitació establerta de grups de màxim 6 persones.
 • Les proves esportives seran les incloses en el calendari oficial i amb participació d’esportistes federats o professionals.

 

Als documents adjunts d’aquesta notícia trobareu:

 • Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 21 de desembre
 • RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública.

 

Darrera actualització: 21.12.2020 | 09:59