Oficina Municipal d'Escolarització de Canovelles

La ciutadania es pot dirigir a aquesta oficina per a obtenir informació relacionada amb el Servei d'Educació: escoles, llars d'infants, instituts, centre de formació de persones adultes.

Oficina Municipal d'Escolarització

c. Ponent, 9
Telèfon: 93 861 89 83
Horari: dimarts i dimecres de 9.00 a 12.00 hores (cal concertar cita prèvia)

Responsable tècnic

Raúl Toledo Valencia toledovr@canovelles.cat

Documentació que cal aportar per a la sol·licitud de plaça escolar:

Original i fotocòpia de:

  • DNI o passaport o targeta de residència, del pare i de la mare.
  • En cas de separació legal, certificat de custòdia del menor.
  • DNI o passaport o targeta de residència del menor, si en té.
  • Llibre de família o partida de naixement del menor.
  • Carnet de vacunes del menor.
  • Targeta sanitària de la Seguretat Social del menor.
  • Volant de convivència.
  • Informe acadèmic o butlletí de notes de l'alumne.

També pot aportar-se aquella documentació justificant dels criteris que vulguin al·legar-se a efectes de barem (família nombrosa o monoparental, discapacitat, beneficiari de renda mínima d'inserció, malaltia crònica del sistema digestiu...).

Adreça:

Oficina Municipal d'Escolarització c. Ponent, 9 Telèfon: 93 861 89 83 Horari: dimarts i dimecres de 9.00 a 12.00 hores (cal concertar cita prèvia).

Darrera actualització: 12.11.2019 | 14:58