Cens d'animals de companyia

L'Ajuntament posa al teu abast informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb animals de companyia per tal de fomentar la tinença responsable i la bona convivència entre persones i animals del municipi.

  • Es consideren animals de companyia: els gossos, els gats i les fures.
  • Els animals de companyia han d’estar censats per llei, tràmit que s’ha de fer a l'ajuntament del municipi on resideixin.
  • La tinença d'animals de companyia està regulada per l’ordenança reguladora de la tinença de gossos i animals de companyia de l'Ajuntament de Canovelles i per la  llei de protecció dels animals .
  • Hi ha una  llei específica pels gossos considerats potencialment perillosos . Aquesta normativa obliga a complir una sèrie de requisits als propietaris d’aquells animals que pel seu comportament, raça o característiques morfològiques estiguin dins d’aquest supòsit (entre els quals hi ha el disposar d'una Llicència administrativa municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos i una assegurança de responsabilitat civil).
  • Els propietaris han de controlar la salut dels seus animals de companyia per tal d’evitar el contagi i la transmissió de malalties. Es recomanable tenir les seves cartilles sanitàries al dia i desparasitar-los periòdicament. 
  • Per poder censar un animal de companyia ha de portar una identificació indeleble, (un xip identificatiu), per saber qui n’és el propietari en cas de pèrdua o abandó.
  • Sempre que els gats i gossos transitin per la via pública o pels espais públics, han de portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal, on hi consti el nom de l’animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.
  • Les persones que passegen un gos pel carrer han de portar-lo lligat i evitar que embrutin els espais públics. És per això que hauran de recollir les seves deposicions i dipositar-les a les papereres o als contenidors de rebuig. No fer-ho pot comportar una sanció de 96 a 120 €.
  •  La persona posseïdora d’un animal és la responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni, d’acord amb la legislació civil aplicable.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els propietaris dels animals

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: ajuntament@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
HORARI
Dilluns, de 8.00 a 18.00 hores.
De dimarts a divendres, de 8.00 a 14.00 hores.
Per ser atès, cal demanar cita prèvia trucant al 93 846 45 55.

HORARI DEL CURS LECTIU
Dilluns i dimarts, de 8.30 h a 18.00 h
Dimecres, dijous i divend
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.11.2018 | 13:32