Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: E-FACT

Recordeu el codi DIR3 que heu d'informar perquè la factura arribi a l'Ajuntament de Canovelles:

  Oficina comptable: L01080410
  Òrgan gestor: L01080410
  Unitat tramitadora: L01080410

Consulteu l'estat de la vostra factura:

El portal de lliurament de factures permet consultar fàcilment l'estat de la vostra factura i proporciona tot tipus d'ajuda relacionada amb la vostra facturació.

Destacar que en el cas que no visualitzeu l’estat Registrada, això indica que la factura no ha arribat a registrar-se per l’Ajuntament. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s’accepta per part de l'Ajuntament per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l’estat de Rebutjada i el motiu del rebuig.

És responsabilitat de l’emissor de les factures la consulta de l’estat de les seves factures.

.

Darrera actualització: 16.05.2023 | 18:48
Darrera actualització: 16.05.2023 | 18:48