Catàleg de serveis

 • Atenció a gent gran i persones amb dependència amb risc social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències a persones grans i/o amb dependència, així com realitzar les accions necessàries per prevenir possibles noves situacions i afavorir l'autonomia personal.

 • Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

  Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

 • Casal de la gent gran

  Servei prestat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

 • Servei Gent Gran Activa

  L’Ajuntament ofereix tot un seguit d’activitats i tallers adreçats a la gent gran. Són activitats totalment gratuïtes. Per poder participar només cal estar empadronat a Canovelles i tenir més de seixanta-cinc anys

 • Servei Local de Teleassistència

  Serveis municipals diürns d’atenció a la infància i les seves famílies que tenen com a objectiu iniciar un procés de millora i de canvi, mitjançant el treball individualitzat, el de grup, la família, el treball en xarxa i la comunitat.

Darrera actualització: 27.03.2024 | 13:57
Darrera actualització: 27.03.2024 | 13:57