Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de TAG - TAE (2248/2022)

Dimarts, 27 de setembre de 2022 a les 12:30

Procés selectiu mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració general o especial, grup de classificació A, subgrup A1 o A2, interí o laboral temporal, per cobrir possibles vacants, nomenaments o contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Publicat resultat final del procés selectiu.

Darrera actualització: 27.09.2022 | 12:30