Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de TAG - TAE (2248/2022)

Procés selectiu mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració general o especial, grup de classificació A, subgrup A1 o A2, interí o laboral temporal, per cobrir possibles vacants, nomenaments o contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Pendent publicació llista d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria de proves

 

Darrera actualització: 03.08.2022 | 08:13