Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Arquitecte/a (3402/2022)

Divendres, 2 de desembre de 2022 a les 11:30

Procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la creació d’una borsa de treball d’arquitecte dins l’escala d’administració especial, grup de classificació A, subgrup A1 interí o laboral temporal, per cobrir possibles vacants, nomenaments o contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Publicat anunci al BOPB de les bases i convocatòria del procés selectiu.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: del 5 al 20 de desembre de 2022.

Podeu fer la presentació de la instància telemàtica aquí

 

Darrera actualització: 02.12.2022 | 12:38