Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Arquitecte/a (3402/2022)

Dimarts, 7 de març de 2023 a les 13:45

Procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la creació d’una borsa de treball d’arquitecte dins l’escala d’administració especial, grup de classificació A, subgrup A1 interí o laboral temporal, per cobrir possibles vacants, nomenaments o contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Publicades les actes amb el resultat final del procés selectiu.

 

 

 

Darrera actualització: 07.03.2023 | 13:40