Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'Oficial 1a d'obres per promoció interna

Procés selectiu pel procediment de concurs oposició per promoció interna, per a la cobertura definitiva d'una plaça de personal laboral, amb la categoria professional d'oficial 1a d'obres, grup de classificació C, sot grup C2.

Publicat resultat final procés selectiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 12.05.2022 | 09:06