Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a de promoció econòmica (880/2022)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a de promoció econòmica pel procediment de concurs oposició, mitjançant una relació de règim laboral, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants, contractacions o nomenaments temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

 

Publicada llista d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria de proves.

Convocatòria proves selectives: 22/9/2022.

 

 

 

 

Darrera actualització: 15.07.2022 | 11:02