Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a d'administració general per a l'àrea d'Intervenció (1357/2022)

Dijous, 17 de novembre de 2022 a les 09:00

PROCÉS TANCAT

Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de personal funcionari, amb la categoria professional de Tècnic/a d’Administració General, grup de classificació A, subgrup A1 i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials, del grup A adscrits a Intervenció.

 

Publicat resultat final del procés selectiu.

 

 

 

 

Darrera actualització: 19.04.2024 | 14:21