Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva (1858/2022)

Dilluns, 6 de febrer de 2023 a les 13:40

Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva, escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Canovelles i per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ives per a contractacions temporals o nomenaments interins.

 

Publicades les actes de desenvolupament i resultat del procés selectiu.  

Per a sol·licitar revisió de la valoració de la fase de concurs de mèrits, caldrà  presentar una instància al registre general de l'Ajuntament de Canovelles, en el termini dels cinc dies següents a la publicació de l'acta amb els resultats.

 

 

 

Darrera actualització: 06.02.2023 | 13:56