Procés selectiu d'una plaça de Conserge

Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de Conserge de la plantilla de personal laboral, corresponent al grup de classificació AP i per a la creació d’una borsa de treball.

Publicat resultat final procés selectiu.

 

Darrera actualització: 11.02.2020 | 13:46