Procés selectiu cobertura una plaça de treballador/a social

Dilluns, 21 de juny de 2021 a les 11:46

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de treballador/a social, pel procediment de concurs oposició, mitjançant una relació de règim de funcionari, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.

Publicada acta d'esmena del resultat final del procés selectiu.

Darrera actualització: 21.06.2021 | 11:46