Procés selectiu cobertura una plaça de treballador/a social

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaga de treballador/a social, pel procediment de concurs oposició, mitjançant una relació de règim de funcionari, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES TANCAT

Darrera actualització: 23.02.2021 | 10:14