Procés selectiu cobertura una plaça d'auxiliar administratiu/iva

Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaza de personal funcionari, amb la categoria professional d'auxiliar administratiu/iva, escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2.

Publicat anunci resultat prova de coneixement de llengua catalana.

Convocatòria proves selectives:  28 de setembre de 2021.

***Veure Nota informativa Protocol COVID***

Darrera actualització: 13.07.2021 | 08:24