Procés selectiu cobertura una plaça d'auxiliar administratiu/iva

Dilluns, 1 d'agost de 2022 a les 13:51

Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaça de personal funcionari, amb la categoria professional d'auxiliar administratiu/iva, escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2.

Publicades totes les actes i resultat final del procés selectiu.

 

 

Darrera actualització: 10.10.2022 | 14:48