Procés selectiu cobertura una plaça d'auxiliar administratiu/iva

Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaza de personal funcionari, amb la categoria professional d'auxiliar administratiu/iva, escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES TANCAT.

Pendent publicació llista d'aspirants admesos i exclosos.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 10:58