Procés selectiu cobertura personal interí Tresorer/a i constitució de borsa

Procés selectiu per a la cobertura amb caràcter de personal interí del lloc de treball de Tresorer/a, subescala Intervenció Tresoreria, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari amb constitució d'una borsa per a nomenaments temporals.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per participar en el procés selectiu.

 

 

Darrera actualització: 20.07.2021 | 08:10