Procés selectiu cobertura personal interí Tresorer/a i constitució de borsa

Dimarts, 21 de setembre de 2021 a les 10:56

Procés selectiu per a la cobertura amb caràcter de personal interí del lloc de treball de Tresorer/a, subescala Intervenció Tresoreria, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari amb constitució d'una borsa per a nomenaments temporals.

Publicació acta procés selectiu amb resultat final.

 

NOTA INFORMATIVA

En relació a la convocatòria per a la realització de proves selectives, i en aplicació de les mesures de salut pública vigents establertes per les autoritats competents dels criteris establerts en  la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  us informem que :

  • Abans d’accedir a les dependències municipals, és obligatori el lliurament del formulari de “Declaració individual COVID-19 per a les persones participants que assisteixen presencialment a la realització de proves selectives a les dependències municipals”. Aquest formulari està disponible al web municipal www.canovelles.cat.
  • També trobareu el protocol d’actuació que s’aplicarà el dia de la convocatòria.
Darrera actualització: 21.09.2021 | 10:56