Procés provisió lloc treball aux. administratiu Recursos Humans, mobilitat horitzontal interadministrativa

Procés de provisió del lloc de treball d'auxiliar administratiu de Recursos Humans de l'Ajuntament de Canovelles, mitjançant provisió per concurs, amb accés mitjançant mobilitat horitzontal interadministrativa, Grup C2, en règim funcionari de carrera.

Publicada la convocatòria en el DOGC.

Presentació sol·licituds del dia 04-08-2020 al 24-08-2020 (art. 30.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Darrera actualització: 04.08.2020 | 07:50