Contractació d'un/a tècnic/a mig de serveis socials (treballador/a social i/o educador/a social)

Dilluns, 5 de febrer de 2024 a les 16:00

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Canovelles una subvenció dins el Programa Treball als barris per a contractar un/a tècnic/a mig de serveis socials durant 6 mesos per al projecte "Cap a una Canovelles més inclusiva".

Les persones interessades en participar en el procés selectiu han de reunir els requisits següents:

  • Hauran de ser persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) que no cobrin la prestació contributiva d’atur.
  • Tenir el títol de grau en treball social i/o educació social.

La selecció del personal es farà per concurs amb valoració dels mèrits de conformitat amb els criteris públics de selecció establerts a les bases reguladores publicades al BOPB de data 9 de juny de 2023.

Per més informació, us podeu adreçar al Servei Local d’Ocupació – Espai Sant Jordi, Carrer Sant Jordi 46, o a través de la web: https://serveiocupacio.gencat.cat.

Podeu fer el tràmit aquí. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 8 de febrer.

Darrera actualització: 05.02.2024 | 14:48