Projecte Empresa Educa

Dilluns, 13 de juny de 2016 a les 10:05

S'adreça principalment a l'alumnat de 4t curs d'ESO i té la voluntat d'atendre els diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes, apropar-los al món laboral, fer possible l'augment de la seva autoestima i posar de relleu la importància del treball en xarxa en l'educació.

En aquest sentit es preveu una estada trimestral d'unes dues hores diàries dels alumnes a les empreses que participen en el programa, i amb l'objectiu que l'alumne pugui fer els aprenentatges d'aquelles competències bàsiques per a treballar a qualsevol feina: mostrar sentit de la responsabilitat, adquirir els hàbits de puntualitat i respecte, mostrar interès per la feina, etc. A la vegada es pretén que l'alumne pugui tenir coneixença de diferents oficis o famílies professionals.

Aquest projecte està impulsat per l'Ajuntament de Canovelles, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i els instituts de Canovelles,

Perfil de l'alumnat

El perfil de l'alumnat que participa en el projecte són alumnes de 15 anys que tenen ganes d'incorporar-se al món laboral i que manifesten actituds positives per a l'aprenentatge. Aquests alumnes segueixen una adaptació curricular específica i l'estada a l'empresa serà també avaluada com una assignatura més.

El projecte està inclòs en el Pla Municipal de Transició Escola Treball de l'Ajuntament de Canovelles que ofereix un acompanyament personalitzat en el camí de l'orientació formativa i la incorporació al món del treball i que en aquest cas incorpora un educador per realitzar aquestes tasques de forma individualitzada.

Empreses col·laboradores

Les empreses que col.laboren en aquest projecte tenen un alt esperit formatiu i de compromís social amb els joves i amb Canovelles, per tal d'aconseguir que l'educació sigui cosa de tots.

Darrera actualització: 02.09.2021 | 14:43