Canovelles, Ciutat Educadora

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 09:25

L'Ajuntament de Canovelles es va adherir com a ciutat educadora el 12 de juny de 2002.

Carta de Ciutats Educadores

Les ciutats amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l'any 1990, van recollir a la Carta inicial els principis bàsics per a l'impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l'atzar. La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolònia, 1994) i al VIII Congrés (Gènova, 2004), per adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.

Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001).

Podeu llegir la carta  aquí.

Manifest del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

Manifestem el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i, concretament, treballem per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de transformació urbana a favor d'unes ciutats més justes, solidàries i interculturals. Ciutats on tots i totes gaudim de plena igualtat i siguem capaços de dialogar i conviure des del respecte a les diferències.

Avui en dia podem afirmar que l'educació travessa els murs de l'escola i s'estén a tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais públics i institucions. Constatem objectivament, però, que a les ciutats persisteixen encara nombrosos fenòmens i factors deseducadors.

Conscients d’aquests desafiaments i reptes als quals hem de fer front, els Alcaldes i Alcadesses de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ens comprometem amb convicció i voluntat a contrarestar aquests fenòmens regressius, proposant un model polític de ciutat que situa les persones al centre de les seves prioritats i que, partint de l'educació, dóna coherència, dinamisme i sentit a la nostra acció.

Les ciutats educadores treballem perquè l'educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, etc.

Treballem, per tant, per democratitzar l'accés a tots els béns de la ciutat, perquè cada un dels seus espais sigui font d'educació, i perquè totes les persones puguin viure, gaudir i emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la ciutat ofereix per assolir les seves expectatives amb una actitud cívica i democràtica.

Apostem per una democràcia participativa sumant les propostes i l'esforç de la societat civil per construir junts ciutats millors, que no deixin a ningú al marge. Per aconseguir aquest objectiu ambiciós, ens comprometem amb l'educació ciutadana i amb l'establiment dels mecanismes necessaris per elaborar, implementar i avaluar les polítiques públiques comptant amb la participació d'una ciutadania activa, dotada d'esperit crític, compromesa i corresponsable.

Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents, amb més de 25 anys de trajectòria des de la proclamació dela Carta de Ciutats Educadores. Per això, volem sumar-nos a la celebració del Dia Internacional dela Ciutat Educadoraamb un programa variat d'activitats. Desitgem comptar cada dia amb el suport de més persones, associacions, empreses, institucions, etc., treballant amb entusiasme per una educació integral, renovada i emancipadora. I convidem ciutats grans i petites de totes les latituds a unir-se a aquesta aposta decidida i esperançadora de construir Ciutats més Educadores per a un món millor.

Darrera actualització: 31.08.2021 | 11:43