Canovelles Ciutat Educadora

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 09:25

L'Ajuntament de Canovelles es va adherir com a ciutat educadora el 12 de juny de 2002.  Des d’aleshores es treballa sota la premissa que l’educació és un procés que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes en qualsevol moment de la seva vida i en qualsevol lloc i circumstància. 

Ciutat Educadora és un projecte global i transversal, que treballa per una educació inclusiva i de qualitat per a tothom, i que travessi els murs dels centres educatius per formar part de tot el municipi. En aquest sentit, s'entén que la tasca educativa l'exerceixen no només els centres educatius, sinó també els equipaments i serveis com la Biblioteca Frederica Montseny, el Centre Cultural, el Teatre Auditori Can Palots, el Centre Cívic, El Local de joves, el CAP, el SAE, els clubs esportius, les entitats culturals, veïnals, juvenils i de gent gran, o el teixit empresarial.   

Carta de Ciutats Educadores

Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar. La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolonya, 1994), al VIII Congrés (Gènova, 2004) i l’any 2020 per a adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.

Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948); en la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial (1965); en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966); en la Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990); en la 4a Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Pequín (1995); en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001); en la Carta Mundial pel Dret a la Ciutat (2005); en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006); en l’Acord de París sobre el Clima (2015) i en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (2015).

Podeu llegir la carta aquí.

 

Darrera actualització: 11.03.2024 | 10:58