Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic

Dimecres, 31 de gener de 2007 a les 00:00

L'objecte de la present ordenança és el de regular les condicions específiques a les que s'han de sotmetre la instal·lació i funcionament dels establiments de telecomunicació per a ús públic en el municipi de Canovelles, i amb independència de les condicions generals que els hi siguin d'aplicació. 

Publicació al BOPB: 31 de gener de 2007

Darrera actualització: 13.03.2024 | 14:03